Tô Chu

chuyên ngành: Thiết kế đồ họa
N/A
Member / Cấp bậc: 1
Tham gia: 09-07-2014
  • Đã xem: 260 trang
  • Lượt Fav: 9
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 170

TỰ GIỚI THIỆU

Hello i'm a fashionholic graphic designer !
______________________________ __

+ Facebook: www.facebook.com/chutado
+ Instagram: to_chu
+ Behance: https://www.behance.net/tochu
+ Email: tochu.design@gmail.com

LƯU BÚT

Chưa có lưu bút nào