Lưu Quang Dũng

Member / Cấp bậc: 1
Chicago
Tham gia: 22-11-2004
 • Đã xem: 1758 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 3
 • ZDA point: 268

Bạn bè Tất cả

 • conanconan
 • hannah8ngnhannah8ngn

LƯU BÚT

 • conan December 3, 2004, 6:18 am
  conan
  Dc A áh :D Àh, chỉ được dùng trắng đen va một color tự chọn (em chọn yellow orcher).
 • sonnet18 November 25, 2004, 6:02 am
  sonnet18
  :) hehe, lai gap dong huong. Chicago dang bi tuyet phu day...lanh qua brrrrr. Welcome to zidean.
 • conan November 22, 2004, 8:18 am
  conan
  Welcome to Zidean. Di dzong dzong di. Nhiu cai hay le/m
Xem tất cả