TỰ GIỚI THIỆU

My name is Huy Nguyen and I'm an interactive & design profesional. Since 2003, I have worked for various clients: Nokia, Sony, Unilever, HP, Prudential, Glaxo Smith Kline, Levi's, etc ....

Currently, I'm working as an Associate Digital Director at WHO Digital based in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Check out my blog www.pencil.vn

Bạn bè Tất cả

 • hinihini
 • pupapupa
 • butubutu
 • randocchauphirandocchauphi
 • phoenixlovephoenixlove
 • scopionscopion

LƯU BÚT

 • yoman89 April 13, 2009, 10:03 am
  yoman89
  hâm mộ anh làm web flash thế :X
 • splendidriver June 10, 2008, 11:47 am
  splendidriver
  Hehe, thanks bạn đã quan tâm nhé ^^
 • nktdigital29 March 28, 2008, 9:46 am
  nktdigital29
  hihi, thanks comment của bạn !!! Mình dùng 3 Font thôi àm.. 1. Tahoma, 2 Time NEws Roman 3 là font phía trên kẹp giấy !! Web 2.0 đòi hỏi typo nhiều nên mình sử dụng Font chứ thế thôi !!! :D dù sao cám ơn comment của bạn...hihi
Xem tất cả