TỰ GIỚI THIỆU

hừm..một tên mập thực sự...với tấm thân ì ạch 85kí.....:D:D:D:D:D

Bạn bè Tất cả

 • duynhatduynhat
 • rorod28rorod28
 • judazjudaz
 • bigbullbigbull
 • headlessdevilheadlessdevil
 • pinky22pinky22

LƯU BÚT

 • katukata August 12, 2009, 9:24 am
  katukata
  gru hết cách liên lạc với ông rùi!
 • katukata January 2, 2009, 6:35 am
  katukata
  chúc mừng năm moi!!
 • katukata September 25, 2008, 9:26 am
  katukata
  cha bi biến đâu mất òi! Lặn mất tăm ko online!!!!!!!
Xem tất cả