TỰ GIỚI THIỆU

Tại sao chấp nhận một lời
Đã yêu phải chết vẫn cười như không

Bạn bè Tất cả

 • matakunkunmatakunkun
 • fantomfantom
 • nixienixie
 • ginliginli
 • koradokorado
 • duongvhduongvh

LƯU BÚT

 • playboyqh January 12, 2012, 2:51 pm
  playboyqh
  cuc cu
 • haiphammt December 1, 2011, 9:23 am
  haiphammt
  mới vô thử cái
 • playboyqh November 11, 2011, 7:00 am
  playboyqh
  Cúc cu
Xem tất cả