LAMOHA

Member / Cấp bậc: 7
Tham gia: 26-05-2004
 • Đã xem: 11747 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 11
 • ZDA point: 2374

TỰ GIỚI THIỆU

Hope a new life will be better !

Bạn bè Tất cả

 • hanahana
 • wulizhongwulizhong
 • 72dpi72dpi
 • dlme2yrheartdlme2yrheart
 • sawyersawyer
 • hoanghaahoanghaa

LƯU BÚT

 • waterdrop August 6, 2005, 2:17 pm
  waterdrop
  nick mới là gì dzạ anh hai??? :)
 • kate July 8, 2005, 8:11 am
  kate
  hí hí... seo tự nhin đổi nick dzạ chòi???:o :o
 • kate June 17, 2005, 8:05 am
  kate
  hôm qua gặp u roài nhé... gặp là nhận ra u liền... có điều u hông nhận ra tui.. keke...

  định chạy lại ôm hun thắm thiết mà sợ bị wính téc mỏ...:o :o
Xem tất cả