Câm lặng...

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     18-12-2009     | Tác giả: vidaka Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

[color=5D7186]Háo hức,
đợi chờ
...
lo lắng...
Ôi tôi ghét trò ú tim...

...

Rồi... tắt tịt mọi thứ âm thanh

Câm lặng ...

Câm lặng một nỗi buồn ...
đau rất đau...[/color]

Năm nào tôi cũng háo hức, náo nức đợi chờ. Năm nào tôi cũng đợi, rồi gác lại mọi thứ khi nó đến.
Vậy mà năm nào, năm nào cũng vậy...

tôi chết lặng câm...

Bức tranh này: [color=5D7186][i]"Những gương mặt buồn vợi, những ngọn cờ lầm lụi trong đêm, như đốm lửa dần tắt. Như niềm tin của tôi..."[/i][/color]

Zider đã tham gia gởi bình luận
bachlabel, blackan
  1. bachlabel
    bachlabel 18-12-2009, 08:31 AM
    woa cảm xúc nhỉ anh, afv luôn yah
  2. blackan
    blackan 18-12-2009, 08:28 AM
    cảm thông, chia sẻ, và tiếp tục chờ đợi....