M.A.C Gallery

» Digital » 3D |     26-08-2010     | Tác giả: vidaka Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

M.A.C GALLERY
Design: Vidaka, Lê Thị Ái Vân
3D: Lê Huỳnh Quang
----------------------------------

Một công trình khá ưng ý từ khâu thiết kế đến lúc thi công ở khu Mỹ Phúc, Phú Mỹ Hưng.
Tiếc là do ế ẩm nên Gallery đã đóng cửa.