I Like Apple

» Digital » Digital art |     14-10-2008     | Tác giả: kaka198x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

100 % PS,có tham khảo 1 số tut....
Thanks for vỉewing and comment

Zider đã tham gia gởi bình luận
max, nocki, donamuo, mingxiao, xianxian, bo0x, paranoidx, maxx89vn, toi0latoi
 1. max
  max 15-10-2008, 09:42 AM
  Miệng quả táo tạo một đường elip không chuẩn...
 2. nocki
  nocki 14-10-2008, 09:55 PM
  chua dc 90% cua tut nữa, nhg khá lắm rồi^_^
 3. donamuo
  donamuo 14-10-2008, 06:54 PM
  Đẹp quá bạn, mới nhìn tưởng chụp hay vẽ 3D gì đó
 4. mingxiao
  mingxiao 14-10-2008, 06:34 PM
  you vẽ hay á! Nhưng chưa giống táo thật lắm
  Ánh sáng chưa có chính phụ ....
 5. xianxian
  xianxian 14-10-2008, 10:38 AM
  bóng sai kìa tut vẽ cái này khá hay và không khó lắm
 6. bo0x
  bo0x 14-10-2008, 07:16 AM
  Chà, trông rất đã, vote 10 tim
 7. paranoidx
  paranoidx 14-10-2008, 06:39 AM
  cái sự phản chiếu có vấn đề, thấy trong tut người ta áp dụng tốt lắm muh.
 8. maxx89vn
  maxx89vn 14-10-2008, 06:09 AM
  đẹp zữ, pro o__0
 9. toi0latoi
  toi0latoi 14-10-2008, 04:10 AM
  Vẽ PS đẹp quá nhỉ nhìn như táo nhựa á vote 10 tim