Girls and dragons and a crow

» Digital » Digital art |     09-08-2013     | Tác giả: monsterrrous Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Nữ sinh và rồng 

Rồng nước, rồng gió và rồng lửaZider đã tham gia gởi bình luận
ngocquang, max, Cooldesignvn
 1. ngocquang
  ngocquang 09-08-2013, 08:12 AM
  hix... đẹp quá O.o
 2. max
  max 09-08-2013, 07:06 AM
  ZDA mới đổi giao diện
 3. cooldesignvn
  Cooldesignvn 09-08-2013, 04:27 AM
  Nữ sinh này hơi cổ điển bởi viền cách tay màu xanh men sứ !