wonderland

» Digital » Photo Manipulation |     26-05-2009     | Tác giả: bilanichan Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

long time ago

Stock : deviantart

Zider đã tham gia gởi bình luận
conmabequa, sami, chiecdepcu, songiang, kuchan, nhimxulong
 1. conmabequa
  conmabequa 03-08-2009, 08:50 PM
  Nhìn cái kẹo. 2 con bé . Những cây nấm không ăn nhập vào với nhau. Khoảng đất đằng xa không mang lại cảm giác wonderland :P
 2. sami
  sami 28-07-2009, 10:36 PM
  K còn j để bàn nữa!
 3. chiecdepcu
  chiecdepcu 18-07-2009, 06:13 AM
  dễ thương ha nhóc. Cái này em làm bắng ctri2nh gì ?
 4. songiang
  songiang 06-06-2009, 07:11 AM
  vãn là Bilani !
 5. kuchan
  kuchan 26-05-2009, 07:38 AM
  Lại cỏ cái con này =))
 6. nhimxulong
  nhimxulong 26-05-2009, 06:21 AM
  màu đẹp quá , nhưng mấy cây nấm ghép nhìn không thật