Touch me

» Graphic Design » Art direction |     02-03-2010     | Tác giả: bilanichan Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Touch me .............................,,

Zider đã tham gia gởi bình luận
chiecdepcu
  1. chiecdepcu
    chiecdepcu 03-06-2010, 01:08 AM
    Em vẽ công phu và tỷ mỉ lắm. Màu sắc hài hòa, thích.