TwistedBrush

» Digital » 3D |     10-03-2012     | Tác giả: kysanh86 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Thử phần mềm TwistedBrush + Genius + 2h

Zider đã tham gia gởi bình luận
kysanh86
  1. kysanh86
    kysanh86 10-03-2012, 11:43 PM
    Chie mới tập tành vẽ với bàn vẽ, thích vẽ những thể loại nhân vật game mà khả năng chưa có. 3 tháng nữa là ra trường với chuyên ngành Design nhưng mà cảm thấy thiếu thiếu cái chi đó....