giảm ...sờ-trét

» Graphic Design » Quảng cáo |     31-03-2012     | Tác giả: kysanh86 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

đồ án làm chưa ra nên ngồi hí hoáy vẽ lung tung, ra cái chi thì ra.... cuối cùng ra cái này đây. chẳng biết ai nữa.....chắc là kiếp trước của tui kaka

Zider đã tham gia gởi bình luận
aladida87
  1. aladida87
    aladida87 08-04-2012, 08:28 PM
    nhìn mặt zui zui =))