The vase

» Graphic Design » Minh họa |     16-03-2008     | Tác giả: luclamxu Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

tấm cuối cùng trong vòng 2 tuần vẽ cai gì đấy ma quỷ và tấm đầu tiên trong vòng 2 tuần vẽ cái gì đấy hoa lá nhẹ nhàng =))

Zider đã tham gia gởi bình luận
xekodes, max, luclamxu, acamax
 1. xekodes
  xekodes 17-03-2008, 06:30 AM
  rat thich nhu the . hihihi fav lien tuc 3 tp kieu nay` . hihihi
 2. max
  max 16-03-2008, 05:42 AM
  Nhìn nó giống thể loại vector trên máy, nếu đã vẽ tay nên khai thác triệt để các nét mảnh .... Max
 3. luclamxu
  luclamxu 16-03-2008, 05:39 AM
  hoa lá bay tè le lấy rì mà sợ. ^^
 4. acamax
  acamax 16-03-2008, 05:25 AM
  hic ! nó đơn giãn nên nhìn hok sợ gì cả ...