the Joker

» Hội họa - Nghệ thuật » Hội họa |     02-03-2010     | Tác giả: marooned Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Bìa và một số minh họa cho cuốn tiểu thuyết "the Joker" của nhà văn Phan Hồn Nhiên, sắp phát hảnh trong nay mai. Một câu chuyện lôi cuốn và gây nhiều bất ngờ ;)
Bìa: digital, minh họa: mực nho và acrylic.
thanks comments và ủng hộ cuốn sách.

Zider đã tham gia gởi bình luận
kimhopvo3, mrsonnguyen, marooned, zoomic, katukata, bilanichan, bbbeeng, monsterrrous, warm, nixie, thunder112, thienquang, pandaaa, korado, playboyqh
 1. kimhopvo3
  kimhopvo3 24-11-2015, 12:57 PM
  https://www.youtube.com/watch? v=D1YEDD6pecI
 2. mrsonnguyen
  mrsonnguyen 25-05-2010, 08:18 PM
  Bao giờ sách phát hành vầy pác ơi ?
  kimhopvo3
  kimhopvo3 24-11-2015, 12:58 PM
  Nói cái con đỉ mẹ mày đó. Con đĩ mẹ mày đó !! Tao đang nguyền rủa Đảng và Nhà nước cùng thằng Trần Đại Quang ngay giữa đêm nè . Cả khu phố đang nghe tao nói !! Đỉ mẹ tụi mày thích quấy rối ko ?? Lũ trộm cắp
  marooned
  marooned 28-05-2010, 06:27 PM
  sách đã có trên thị trường rồi đó bạn :)
 3. zoomic
  zoomic 29-03-2010, 01:46 AM
  rat tuyet, kham phuc
  marooned đã thích
 4. katukata
  katukata 11-03-2010, 08:41 PM
  hu hu mua ko được cuốn Những đôi mắt lạnh
  marooned đã thích
 5. bilanichan
  bilanichan 03-03-2010, 12:30 PM
  Sách tiếng anh hay tiếng việt vậy anh. Nếu sách tiếng việt sao lại đăt từa đề tiếng Anh ...... hix
  marooned đã thích
  marooned
  marooned 05-03-2010, 10:05 AM
  sách tiếng Việt, nhưng Joker la tên riêng nên ko dịch :)
 6. bbbeeng
  bbbeeng 03-03-2010, 09:54 AM
  hết đỡ ....ựa ! góp ý quá ngắn !
  marooned đã thích
 7. monsterrrous
  monsterrrous 03-03-2010, 07:40 AM
  o nói nên nời...
  marooned đã thích
 8. warm
  warm 03-03-2010, 03:27 AM
  hự!!! ko biết tiêu thuyết đó có hay ko chứ minh họa thi quá khủng rồi ^^'
  marooned đã thích
 9. nixie
  nixie 02-03-2010, 07:06 PM
  đẹp gướm....................... ...... >"< !
  marooned đã thích
 10. thunder112
  thunder112 02-03-2010, 06:40 PM
  có ý gì thì ng` khác nói hết rôi , chỉ biết FAV thôi
  marooned đã thích
 11. thienquang
  thienquang 02-03-2010, 06:28 PM
  khủng bố toàn tập!.....
  marooned đã thích
 12. pandaaa
  pandaaa 02-03-2010, 08:40 AM
  Đẹp quá. Nhìn thumb đã thấy kình lực tỏa ra rồi :D
  marooned đã thích
 13. korado
  korado 02-03-2010, 08:36 AM
  thiệt là quá cỡ. Thik cách anh dùng acrilic chung với mực nho quá!!
  marooned đã thích
 14. playboyqh
  playboyqh 02-03-2010, 08:02 AM
  Đẹp man rợ. hix!
  marooned đã thích