stone man

» Digital » 3D |     02-08-2010     | Tác giả: wolf49 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

buồn ngồi model chơi dựa theo concept của 1 thèng em ^^, không làm jống hoàn toàn concept mà làm theo ý thích của bản thân

Zider đã tham gia gởi bình luận
hhd150
  1. hhd150
    hhd150 14-02-2011, 10:18 PM
    con gi ma ngo vay? sao ban ko model nhan vat nu cho hoanh trang luon.. hi hi!