S.T.A.R

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     28-07-2008     | Tác giả: rabbithoang Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

S.T.A.R
Cố gắng vượt qua trăm ngàn dặm chỉ để lóa sáng trong tíc tắc

Zider đã tham gia gởi bình luận
titinter, versacephuong, shirouyue, bo0x
 1. titinter
  titinter 24-08-2008, 03:46 AM
  tương phản dữ dội quá
 2. versacephuong
  versacephuong 28-07-2008, 06:24 AM
  vote ung ho, he he, chu star trang' j ma sang the, nhin hok ra =))
 3. shirouyue
  shirouyue 28-07-2008, 06:24 AM
  Nhìn giống như vũ trụ sắp lủng 1 lỗ vậy :D
 4. bo0x
  bo0x 28-07-2008, 05:16 AM
  Hiệu ứng rất tuyệt, vote 5 tim :D