smackdown..........

» Digital » 3D |     08-07-2010     | Tác giả: wolf49 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

,...........................^^

Zider đã tham gia gởi bình luận
ideaeyes, wolf49
 1. ideaeyes
  ideaeyes 09-07-2010, 01:16 AM
  mặt mịn wa giống nhựa, thêm ít noise đi
  wolf49 đã thích
  wolf49
  wolf49 10-07-2010, 01:02 AM
  thanks pác góp í.... mình sẽ giảm bớt spec xuong xem sao