sách siêu ngắn

» Digital » Digital art |     02-03-2010     | Tác giả: adachi13 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

...tóm tắt trong 3 khung. (Bạn nào chưa đọc sách thì cẩn thận, nội dung bị tiết lộ đấy nhé. Bạn nào đọc rồi thì ...have fun :) )

Zider đã tham gia gởi bình luận
ju86, letter, korado, Cooldesignvn, n9raphic, thunder112, sid87
 1. ju86
  ju86 29-03-2011, 11:05 PM
  :D siêu ngắn thật
 2. letter
  letter 05-03-2010, 02:13 AM
  cũng thấy mắc cười thật... nhưng thấy hay hay...nen fav
 3. korado
  korado 04-03-2010, 07:05 AM
  :D, chưa đọc truyện nên thấy buồn cười quá :D
 4. cooldesignvn
  Cooldesignvn 03-03-2010, 08:05 PM
  cách làm hay tuyệt, vừa art vừa cung cấp thông tin vừa quảng cáo
 5. n9raphic
  n9raphic 02-03-2010, 06:56 PM
  Vui quá là vui, thanks.
 6. thunder112
  thunder112 02-03-2010, 06:36 PM
  há há, buồn cười chết mất , FAV :D
 7. sid87
  sid87 02-03-2010, 12:03 PM
  :"> .
  đang tô màu tỉa tót mệt kinh, coi cái này suy nghĩ một hùi cười tỉnh ngủ :)).
  tô tiếp ..