QC bao - landscape1

» Graphic Design » Loại khác |     10-04-2008     | Tác giả: tnpsea Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

QC bao - landscape1

Zider đã tham gia gởi bình luận
mariachi, zicon
  1. mariachi
    mariachi 11-04-2008, 10:00 PM
    ừa!giống liên hoan phim hơn.như cánh diều vàng ^^
  2. zicon
    zicon 10-04-2008, 05:12 AM
    Giống QC film hơn!.........Nên thống nhất một font chữ thôi!...................:o