QC bao - landscape

» Graphic Design » Loại khác |     10-04-2008     | Tác giả: tnpsea Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

QC bao - landscape

Zider đã tham gia gởi bình luận
vinhngo, mariachi
  1. vinhngo
    vinhngo 13-04-2008, 01:07 AM
    đẹp đó Sin nhưng chữ " năm ngày thành lập" để vậy đọc gãy cổ đấy.
  2. mariachi
    mariachi 11-04-2008, 10:04 PM
    cái này có vẻ hợp với cty hơn.nhìn vẫn hơi giống biểu tượng của chương trình Thế giới 7 ngày ^^