poster " Bảo vệ quyền trẻ em"

» Graphic Design » Quảng cáo |     22-02-2012     | Tác giả: kysanh86 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

poster bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột lao động

Zider đã tham gia gởi bình luận
nguyenbinhtk
  1. nguyenbinhtk
    nguyenbinhtk 22-02-2012, 10:06 AM
    Kick like. :D Khai thác tiếp đi bạn. Good idea.