obelix

» Digital » 3D |     10-08-2010     | Tác giả: wolf49 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

mình làm biếng làm texture, nên cứ gán vl vào thui :P....

Zider đã tham gia gởi bình luận
ju86, hhd150
  1. ju86
    ju86 20-02-2011, 04:17 AM
    obelix phải không ta :D nhưng mà nhìn hơi ốm, obelix tay mập hơn nhìu kia
  2. hhd150
    hhd150 14-02-2011, 10:17 PM
    de thuong va bieu cam ghe!