mới tập vẽ

» Graphic Design » Quảng cáo |     18-06-2011     | Tác giả: kysanh86 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Mới mua ban vẽ. Anh em góp ý chi. .........Chém thoải mái hehehehe

Zider đã tham gia gởi bình luận
kysanh86, kesatgai1409
  1. kysanh86
    kysanh86 18-06-2011, 07:21 AM
    thanks Kesatgai.
  2. kesatgai1409
    kesatgai1409 18-06-2011, 06:53 AM
    hồi lúc đầu mình tưởng con tôn ngộ không,chắc bạn nên đi độ dày cho giáp và cho nàng một cặp môi gợi cảm