Linhsau - concept

» Digital » Digital art |     13-06-2009     | Tác giả: lytieuly Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một côncept - làm xong, chẳng biết làm j, làm để làm j..............

Zider đã tham gia gởi bình luận
fantom, redmax, craz1dude, dzungcreat, lytieuly, nhimxulong, optimusprime
 1. fantom
  fantom 13-06-2009, 08:30 AM
  Ý tưởng thật độc đáo , Fav cái nào :D!
 2. redmax
  redmax 13-06-2009, 07:49 AM
  Cho tớ file in áo thun đê ;)
 3. craz1dude
  craz1dude 13-06-2009, 04:52 AM
  đúng là nếu mấy cái này đem in áo nhìn rất độc :D
 4. dzungcreat
  dzungcreat 13-06-2009, 04:48 AM
  a, chào người quen...trông ngộ nhỉ!
  lytieuly
  lytieuly 13-06-2009, 06:27 AM
  ơ, a trên opera thì phải ?...
 5. nhimxulong
  nhimxulong 13-06-2009, 04:44 AM
  in lên áo thun , đẹp phải biết ^ ^
 6. optimusprime
  optimusprime 13-06-2009, 02:48 AM
  Cái này làm mình liên tưởng đến mấy con robot trong Transformers sắp chiếu :D