Layout Web

» Digital » Thiết kế web |     14-06-2010     | Tác giả: acad Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

1 buổi 3 option, cái này được chọn. Làm luôn khi vừa nhận yêu cầu.

Zider đã tham gia gởi bình luận
ideaeyes, n9raphic, acad
 1. ideaeyes
  ideaeyes 15-06-2010, 01:06 AM
  thích idea....Bố cục đang hơi rối
  acad đã thích
 2. n9raphic
  n9raphic 14-06-2010, 01:45 AM
  Khiếp, pác đa ri năng thế.
  acad đã thích
  acad
  acad 14-06-2010, 02:21 AM
  Kê kê kê cũng chỉ mong có chút tiền còm qua ngày thôi bác ơi.