Girl surprising

» Graphic Design » Art direction |     14-04-2011     | Tác giả: acad Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Tiếp tục đú với anh em :D mạn phép gửi 1 em W.I.P lên cho xôm tụ ha.

Zider đã tham gia gởi bình luận
max
  1. max
    max 14-04-2011, 06:22 PM
    Phần hình méo mó dữ quá, nhưng khuôn mặt tả rất biểu cảm :D
    acad đã thích