Flowers

» Nhiếp ảnh » Nature |     08-11-2008     | Tác giả: tomhawk Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Hôm nọ mùa thu đến là cầm máy ảnh chụp vài tấm, chụp những bông hoa cuối cùng của mùa hè trước khi tàn sang thu...

Zider đã tham gia gởi bình luận
ngochuyboi, krysa
  1. ngochuyboi
    ngochuyboi 08-11-2008, 09:36 AM
    bạn chụp đẹp thật.
  2. krysa
    krysa 08-11-2008, 03:02 AM
    mầu vàng đẹp quá !