USB - 3d

» Digital » 3D |     30-12-2008     | Tác giả: tomhawk Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là tác phẩm 3d đầu tiên trong 3ds max sau một thòi gian nghiên cứu học hỏi :). Mong mội ngừoi góp ý ! (chưa add material bởi vì chưa thạo lắm, sè còn phải học nhiều :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
donamuo, congha
  1. donamuo
    donamuo 30-12-2008, 05:50 PM
    Tác phẩm đầu tay mà như vầy là khá lắm, anh thích tấm số 2 vì nhìn thật, mấy tấm kia có viền màu đen nhìn kỳ kỳ :D. Em thử áp material rồi ren = vray xem sao. Chúc em thành công :)
  2. congha
    congha 30-12-2008, 05:11 PM
    model đẹp ghia cho thêm material vào thì mới đã chứ...!