Fire place ...

» Digital » 3D |     04-10-2008     | Tác giả: mq1986 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

For my free time
3D Max9
Vray 1.5 RC3
Photoshop CS2

Zider đã tham gia gởi bình luận
chrismonkey, mq1986
 1. chrismonkey
  chrismonkey 04-10-2008, 10:25 AM
  hình như là hơi chói sáng và 1 cái cột gỗ phải có vân gỗ dọc. Ngoài ra thì very good hihihi FAV
  mq1986
  mq1986 04-10-2008, 10:56 AM
  Thanks :D Nhưng trong phòng này mình không co dùng cột gỗ :) Ốp hết đó :D