Tr... Christmas

» Motion » Animation |     15-12-2007     | Tác giả: mikenj Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Ehem, có lẽ là chưa thể gọi là một flash hoàn chỉnh, giống bản nháp hay storyboard hơn @_@
Nhưng mà làm cũng khá vui
Mọi người góp ý nhẹ tay :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
hondaonho
  1. hondaonho
    hondaonho 15-12-2007, 03:39 AM
    hi hi hi ngộ ghê ! mikenj làm chữ xuất hiện nhanh quá tớ đọc không kịp. học qua flash rùi hả. Chưa thật ấn tượng nhưng thích vì mấy con tuần lộc ngộ quá, nhìn man man...hehe