Typo Blossom

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     04-06-2008     | Tác giả: mikenj Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Một bài typo trắng đen cũ, đem ra tô màu, hơi nữa tính chút thì phải :)
Cảm ơn đã ghé xem :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
foxnight21, Cooldesignvn
  1. foxnight21
    foxnight21 04-06-2008, 08:44 PM
    BẠN xem lại shadows thôi , còn lại thì ok ^^ i like your style
  2. cooldesignvn
    Cooldesignvn 04-06-2008, 06:17 AM
    bố cục chưa rõ ý, dù rằng theo cách tự do :D Bù lại àu sắc khá hấp dẫn và sinh động !