Kiss

» Digital » Digital art |     07-11-2003     | Tác giả: amozarter Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

hehehe, hùi chiều đang làm thấy có cái ảnh đẹp wé từ 1 tờ catalouge nên scan rùi post cho pà con xem.
:D :D :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
tenquaidi, confidant
  1. tenquaidi
    tenquaidi 08-11-2003, 03:09 PM
    cái này sắp kiss chứ chưa kiss .... :D thưởng 100 lun
  2. confidant
    confidant 07-11-2003, 08:11 PM
    Đúng là đẹp và lãng mạn á. Thưởng 100 vì bỏ công scan ! :D