Holly_Place

» Nhiếp ảnh » Place |     18-06-2007     | Tác giả: harby Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Nha tho -Da'_Nha Trang.

Zider đã tham gia gởi bình luận
keneth, max
  1. keneth
    keneth 10-08-2007, 12:55 AM
    h moi thay de ma fav xo^'i xa~, hihi, sory chi iu
  2. max
    max 18-06-2007, 09:21 PM
    Chụp sao hay vậy chị? Có cảm giác ánh sáng làm cho nó có màu đẹp thế . À , sao chẳng ai cm nhỉ?