Pizza Hut Ads

» Graphic Design » Quảng cáo |     23-05-2007     | Tác giả: denis1312 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Cũng chung seri QC Pizza Hut ...ai mua thì bán ko thì làm chơi vì có thời sống bằng Pizza Hut trừ cơm .... :D:D:]

Hình lấy trên Google chủ yếu từ film Antz ...idea thì tự tui :D

CM he

Zider đã tham gia gởi bình luận
qmt2706, xuanminh, ukyo, max
 1. qmt2706
  qmt2706 23-05-2007, 08:47 PM
  ý tốt, nhưng cách đặt các trái ớt và tiêu vương vải không hay lắm
 2. xuanminh
  xuanminh 23-05-2007, 07:22 PM
  ok ... good idea b... fav
 3. ukyo
  ukyo 23-05-2007, 09:13 AM
  :)! Good Idea :D
 4. max
  max 23-05-2007, 08:25 AM
  Cái này hay hơn nhưng lại trống trải hơn !