*** Banner 4 my site ***

» Graphic Design » Quảng cáo |     23-05-2007     | Tác giả: xlyn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Cái nì bít là hem hợp lém với my site ... but vẫn thik cái style này sao í ...
Lại 1 tp bùn bùn.
Mặc dù hem đc chọn làm banner cho site nhưng mừh vẫn thik post lên đây lấy cms hị hị ... TIA

Zider đã tham gia gởi bình luận
ukyo, max
  1. ukyo
    ukyo 23-05-2007, 07:56 AM
    Màu hơi tới!!chữ lại ko nổi lên được gùi!
  2. max
    max 23-05-2007, 04:26 AM
    Đã là banner sao chiều ngang lại nhỏ vậy em ????