HoaCucVang

» Nhiếp ảnh » Nature |     30-12-2006     | Tác giả: quanmytruong Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Hôm qua xem được bộ phim Hoàng Kim Giáp , thấy trận chiến cảnh giữa 2 đạo quân hoàng giáp và kim giáp trước Hoàng cung đã làm tan nát hàng chục ngàn giỏ hoa cúc vàng ...

Zider đã tham gia gởi bình luận
ju86, max
  1. ju86
    ju86 31-12-2006, 11:29 PM
    Hông đẹp lắm :)
  2. max
    max 30-12-2006, 10:15 PM
    Hoa của mùa xuân tết đến đầy cảm xúc :D