Photogram Simulation #7

» Nhiếp ảnh » Experimental |     12-11-2006     | Tác giả: homelessness Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

- Chup bang may 35mm
- Scan negative vao` computer
- Subtract foreground, background, middle ground
- In ra giay' Transparency
- Contact print len Silver paper
-> Final Print

Mong moi nguoi thich

Zider đã tham gia gởi bình luận
tarahhuyen, nvmhoang, max, hanasazumi, hehehau, helianthus, hiddentears, quywork, toi0latoi
 1. tarahhuyen
  tarahhuyen 16-01-2011, 03:46 AM
  Sự tương phản rất tuyệt vời..... Mặc dù em không hiểu bức tranh này lắm, tác giả diễn giải thêm 1 tí đi ah :(
 2. nvmhoang
  nvmhoang 19-11-2006, 08:53 AM
  Màu trắng và loại cây làm cho tác phẩm nhìn sang
 3. max
  max 16-11-2006, 01:13 AM
  Một chút nhỏ nhỏ nhưng là tất cả , vừa là cái chính lại mang điểm nhấn !
 4. hanasazumi
  hanasazumi 14-11-2006, 09:30 PM
  đẹp quá.... cây giữa màn đêm...cây màu trắng nhìn ấn tượng
 5. hehehau
  hehehau 13-11-2006, 09:23 AM
  ừ thích!
 6. helianthus
  helianthus 13-11-2006, 07:29 AM
  Cảm nhận đầu tiên thật ấn tượng..............
 7. hiddentears
  hiddentears 13-11-2006, 05:19 AM
  nhìn sâu lắm, đẹp lắm..
 8. quywork
  quywork 12-11-2006, 09:31 PM
  không gian đen hơi nhiều nên bị noãng.. nên gắn cái logo hay một câu slogan sẽ xinh động hơn..
 9. toi0latoi
  toi0latoi 12-11-2006, 09:31 PM
  Thik cái này á.. màu B&W rất ấn tượng.. fav về xem tiếp :D