pure water

» Graphic Design » Quảng cáo |     08-10-2006     | Tác giả: yukiko7891 Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Đây là 1 tờ leaflet 1 màu quảng cáo nước uống tinh khiết, các bạn xem thử bố cục như vậy đã ổn chưa?? Thông tin trong leaflet hoàn toan chính xác, Các bạn uống nước tinh khiết ủng hộ giùm YU luôn ha...

Zider đã tham gia gởi bình luận
denis1312, max
  1. denis1312
    denis1312 09-10-2006, 05:42 PM
    toàn là text ko ... không hay :D
  2. max
    max 09-10-2006, 03:24 AM
    Cái này không làm màu được à , trắng đen nhìn khô cứng !