CHƠI BÚP BÊ

» Graphic Design » Quảng cáo |     02-07-2006     | Tác giả: finkabe Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

sở thích dễ thương : chơi búp bê

Zider đã tham gia gởi bình luận
egotist, coolspider, se7enboi, finkabe
 1. egotist
  egotist 10-07-2006, 06:21 AM
  lại còn loại bơm bằng không khí nữa chứ!!!
 2. coolspider
  coolspider 03-07-2006, 12:17 AM
  Ủa ... nhà có con búpbê này àh .... há há
  Trong con mắt .................. chài... lại cây cà lem nữa ...

  Thiệt tình là bó chiếu rùi ah nhà Finkabe... hehe
 3. se7enboi
  se7enboi 02-07-2006, 10:26 AM
  sao cái hình trong con mắt là cái hình gì nhìn kì kì vậy haha
  chưa hiểu ý tác giả lắm
  giải thik thêm đi pác fin :D
  se7enboi
  se7enboi 02-07-2006, 11:17 PM
  đầu óc em chong xáng vẫn chưa hiểu lắm bác fin ạ :]
  finkabe
  finkabe 02-07-2006, 11:58 AM
  KOAN BÚP BÊ LÀ LOẠI BƠM KHÔNG KHÍ LÊN TO BẰNG 7 BOI