2012

» Graphic Design » Art direction |     18-01-2012     | Tác giả: blackan Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

tác phẩm đầu tiên trong năm 2012

Zider đã tham gia gởi bình luận
nguythuyngan, nixie, blackan
 1. nguythuyngan
  nguythuyngan 21-01-2012, 03:36 AM
  đã xem trên FB, rất đep <3 ehehe
 2. nixie
  nixie 18-01-2012, 07:24 PM
  hehehe...khai bút đầu năm hen..............
  blackan đã thích
  nixie
  nixie 18-01-2012, 08:14 PM
  haha.....em phải cười ngoác miệng rộng ra ,smiling like a Cheshire cat ......
  blackan
  blackan 18-01-2012, 07:26 PM
  heheheheheheeh
  sao e cười hehehehehehhehe như trên mà nó bảo cm quá ngắn, thế này thì dài chắc :(