I'm New Light

» Digital » Digital art |     10-03-2005     | Tác giả: tanbique Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

My name mean new light.
Thanx my parent! :D

Zider đã tham gia gởi bình luận
bokitrinh, gunnerty, redkitty, frontier, efemer86, xpod, 7conver, dawebds, eva4ureyes, pta-designer, sheno, hoanghaa, lexus, fire, ban, dshungnv
 1. bokitrinh
  bokitrinh 12-03-2006, 07:19 AM
  ánh sáng màu xanh nhìn hay ghê
 2. bokitrinh
  bokitrinh 12-03-2006, 07:19 AM
  bỏ qua chỗ không hợp lý thì hình đẹp lắm đó
 3. gunnerty
  gunnerty 03-08-2005, 03:22 AM
  màu đẹp á bác
 4. redkitty
  redkitty 16-04-2005, 08:47 AM
  chài ai, đẹp dã man :)
 5. frontier
  frontier 25-03-2005, 01:51 AM
  hài hòa
 6. efemer86
  efemer86 24-03-2005, 02:28 PM
  mau mono đẹp wa', tiếc là chữ anh tút chưa được cao tay cho lắm.....
 7. xpod
  xpod 22-03-2005, 06:42 AM
  đẹp quá, màu trông răt ấn tượng.
  ánh sáng cũng hay
 8. 7conver
  7conver 14-03-2005, 08:48 PM
  nhìn cũng được đó !
 9. dawebds
  dawebds 11-03-2005, 05:29 AM
  tại sao cái tường lại phản được hình, gương àh
 10. eva4ureyes
  eva4ureyes 11-03-2005, 04:07 AM
  HÌnh như còn 1 nguồn sáng mạnh khác hắt từ phía trên? Ánh trăng?
  Dựng hình đẹp lắm!
 11. pta-designer
  pta-designer 11-03-2005, 04:04 AM
  màu đẹp
 12. sheno
  sheno 11-03-2005, 03:57 AM
  trong buc anh that song dong
 13. hoanghaa
  hoanghaa 11-03-2005, 03:54 AM
  ánh dáng đẹp nè
 14. lexus
  lexus 11-03-2005, 03:50 AM
  nhìn thumb thấy đẹp quá :D, ánh sáng cool lắm
 15. fire
  fire 10-03-2005, 10:55 PM
  đẹp ghê, 8p
 16. ban
  ban 10-03-2005, 07:40 PM
  Ánh sáng đẹp lắm em, nhưng cái góc ở chân điện thoại hơi thiếu hợp lý! :)
 17. dshungnv
  dshungnv 10-03-2005, 06:43 PM
  Đẹp quá ....ánh sáng chỗ góc tường phía dưới chân bàn nhìn không hợp lý !! :D:D:D