Viking

» Digital » Digital art |     11-11-2013     | Tác giả: thienhuy Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Random Inspiration Sketch
JDS Studio, VNG Corp.
ThienNguyen 2013Zider đã tham gia gởi bình luận
kissrain, sosuke
  1. kissrain
    kissrain 12-11-2013, 04:48 AM
    đẹp bác ạ
  2. sosuke
    sosuke 11-11-2013, 11:11 AM
    wow, có link gốc ko bạn