Melody

» Digital » Digital art |     10-09-2008     | Tác giả: kaka198x Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

....................
Bà chị trên công ty sắp đi chống lầy

Zider đã tham gia gởi bình luận
phanxico, huyck5, max, wyabuh, themask
 1. phanxico
  phanxico 11-09-2008, 03:07 AM
  Đúng là Bg nổi thật! vote 10!
 2. huyck5
  huyck5 11-09-2008, 03:05 AM
  thầy nào mà nhìn phờ phạc thía : D
 3. max
  max 10-09-2008, 11:14 PM
  BG đẹp quá, làm mẫu chìm mất luôn
 4. wyabuh
  wyabuh 10-09-2008, 10:43 PM
  Cái back đẹp ghia cơ ?!

  Mình khoái lotus
 5. themask
  themask 10-09-2008, 10:33 PM
  ec ec sap lấy chồng mà sao pùn vậy T_T!, phải vui lên chớ sắp d8c sung suong rùi mà