Transformer Typography - X Y Z - Alphabet Project

» Graphic Design » Nghệ thuật chữ |     30-06-2014     | Tác giả: sdesign Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
tiensaker2601, sdesign, superlouuuu
 1. tiensaker2601
  tiensaker2601 07-07-2014, 01:35 AM
  Nice work ! bạn dùng phần mềm gì vậy?
  sdesign
  sdesign 07-07-2014, 08:38 PM
  mình dùng C4d để thiết kế nha bạn :)
 2. superlouuuu
  superlouuuu 07-07-2014, 12:04 AM
  mong mấy chữ khác xuất xưởng ^_^
  sdesign đã thích