trang bìa menu sushi

» Graphic Design » Quảng cáo |     16-11-2012     | Tác giả: ironcae Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Trang bìa cho sushi menu, mình mới thử làm vì chủ quán muốn thay đổi một chút cho năm mới :)

Zider đã tham gia gởi bình luận
quangboy
  1. quangboy
    quangboy 16-11-2012, 10:06 AM
    Rất đẹp cho một album nhạc chứ cho món sushi của Nhật thì ==> I don't think so :(!!!
    ironcae đã thích