Tôi vẽ KAWA

» Graphic Design » Art direction |     25-08-2008     | Tác giả: mrkun Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Chân dung Nguyễn Thị Hải Hà hay còn gọi là Ká Hoa hay KAWA
Photoshop + tablet

Zider đã tham gia gởi bình luận
ndqua, bluerain
  1. ndqua
    ndqua 26-09-2008, 03:55 AM
    Thì ra là thị,nhìn y như cái thằng!!!Tui tưởng bán thân tự họa
  2. bluerain
    bluerain 25-08-2008, 05:56 PM
    style đẹp, style đẹp, fav fav ^^