Thiện Nhã T-Shirt

» Graphic Design » Thiết kế Thương hiệu |     24-05-2009     | Tác giả: iamdhn Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Ngồi bùn làm chơi. vẽ bằng Ulead PhotoImpact

Zider đã tham gia gởi bình luận
datdesign83
  1. datdesign83
    datdesign83 24-05-2009, 11:50 PM
    cai nay gui cho ban gia xem thoi . Dung post len day !