Thăng hoa

» Graphic Design » Minh họa |     07-11-2013     | Tác giả: dungbac94 Đề cử tác phẩm Đặc sắc
Ý tưởng và kỹ thuật tuyệt vời !!
superlouuuu đề cử
(11/11/2013)
Thăng hoa

Giới thiệu dự ánZider đã tham gia gởi bình luận
nighter, bixanh, jimmituanart, dungido, dungbac94, sosuke
 1. nighter
  nighter 26-11-2013, 09:14 AM
  đẹp, công phu nhưng hơi rối bác ạ
  dễ liên tưởng đến mấy cái truyện manga kinh dị
 2. bixanh
  bixanh 08-11-2013, 07:33 PM
  Nice! ;)
  dungbac94 đã thích
 3. jimmituanart
  jimmituanart 08-11-2013, 06:57 PM
  Awesome !!
  dungbac94 đã thích
 4. dungido
  dungido 08-11-2013, 07:08 AM
  Đẹp. Vẽ cái này mất bao lâu vậy bạn
  dungbac94 đã thích
  dungbac94
  dungbac94 08-11-2013, 07:48 AM
  5-7 h mình cũng khỗng rõ . cứ rảnh là vẽ thôi .
 5. sosuke
  sosuke 07-11-2013, 11:08 AM
  nice!
  dungbac94 đã thích
  dungbac94
  dungbac94 07-11-2013, 06:01 PM
  thank nhieunha